Avant de s’engager à vie comme sœur consacrée dans la Communauté du Chemin Neuf, Magali Raoul a obtenu son Doctorat de médecine à Paris. Elle a été responsable pendant cinq ans de la mission Siloé au service de l’unité de la personne. Elle est aussi responsable de la formation à l’accompagnement dans la Communauté du Chemin Neuf.

Program do wyboru dla każdego wieku i na każdy gust !

WIĘCEJ INFORMACJI…

Członek Wspólnoty Chemin Neuf, ojciec Vincent jest przewodniczącym Krajowego Serwisu do spraw ewangelizacji młodych i powołań Konferencji Episkopatu Francji. Każdego roku uczy historii Kościoła w różnych ośrodkach formacji. Pomoże nam zrozumieć lepiej tajemnicę Kościoła i wyzwania dzisiejszej eklezjologii.

Workshop : Ewangelizacja młodzieży

Anglikański ksiądz pełen zapału, po 17 latach doświadczenia we Francji, Andy pelni odtąd swą posługę w Londynie, w parafii St Barnabas. We Francji był on sekretarzem krajowym biura do spraw ewangelizacji i formacji w Zjednoczonym Kościele Protestanckim Francji.

Po studiach nauk politycznych, François Michon wstępuje do Wspólnoty Chemin Neuf, gdzie staję się księdzem. Po zakończeniu funkcji odpowiedzialnego Wspólnoty we Francji, wyjeżdża do Republiki Demokratycznej Kongo, gdzie spędza 10 lat, by zakładać tam Wspólnotę w jej powołaniu do pracy z dziećmi z ulic. Od lata 2016r., jest przełożonym generalnym Wspólnoty Chemin Neuf.

Igor i jego żona Adriana, pochodzenia brazylijskiego, rodzice trójki dzieci i członkowie Wspólnoty Chemin Neuf, zostawili wszystko, aby odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa. Obecnie działają w misji dla młodzieży ze Wspólnoty Chemin Neuf we Francji. Igor jest zaangażowany w ruch Kings Men, który oferuje mężczyznom fizyczną jak i duchową przygodę, aby umożliwić im poszukiwanie własnej tożsamości i Boga.

Warsztat : Kings men, przygoda w poszukiwaniu własnej tożsamości jako człowieka i Boga

Przed rozpoczęciem życia jako siostra konsekrowana we wspólnocie Chemin Neuf, Magali Raoul uzyskała w Paryżu tytuł doktora medycyny. Przez pięć lat była odpowiedzialna za misję Siloé, której celem jest odnalezienie wewnętrznej jedności przez osoby w niej uczestniczące. Jest także odpowiedzialna za szkolenia osób, które następnie będą towarzyszyć duchowo innym we wspólnocie Chemin Neuf.