PRELEGENCI

Be the Church jest  okazją, by spotkać i słuchać niezwykłych gości, którzy otworzą nas na to, co  Duch Święty czyni dziś w Kościele.

Agathe i Jean-Baptiste
Bonavia

François-Daniel
Migeon

Anne-France
DE BOISSIÈRE

Gustavo i Mariana
MASSA

Ojciec Stephan
LANGE

Igor
LEAL

PANELE

Prelegenci dużej jakości będą obecni przez cały czas trwania tygodnia, by pomóc nam pogłebić temat Kościoła. Tydzień ten jest dobrą okazją do formacji oraz nabywania cennych narzędzi do pracy w misji waszych parafii.

Ekologia
integralna

Życie
w Duchu

Modlitwa
w codzienności

Przemieniać
życie waszej
parafii

Kings
Men

Ewangelizacja
młodych

Moc
uwielbienia

STAŃ SIĘ AUTENTYCZNYM
LIDEREM

Serce
kobiety

Działaj dla
migrantów