0-10 lat


PODCHODY

Czas
na bajke

Odkrywanie
farmy

Klasztorne
osiołki

Ptasi
rezerwat

Oficjum dla
dzieci

Uwielbienie i pieśni
z gestami

Kurs
biblijny

10-18 lat

Świetne
gry

Wielkie
gry

Wieczór
kinowy

Pieczone
pianki


Sorties

Czas dla
ducha


Fraternie


Uczta