Członek Wspólnoty Chemin Neuf, ojciec Vincent jest przewodniczącym Krajowego Serwisu do spraw ewangelizacji młodych i powołań Konferencji Episkopatu Francji. Każdego roku uczy historii Kościoła w różnych ośrodkach formacji. Pomoże nam zrozumieć lepiej tajemnicę Kościoła i wyzwania dzisiejszej eklezjologii.

Workshop : Ewangelizacja młodzieży