Be the Church jest Międzynarodowym Festiwalem parafii powierzonych Wspólnocie Chemin Neuf. Wyjątkowy tydzień na to, by przyjąć razem nowość Ducha Świętego w każdej z naszych parafii i tworzyć wielką rodzinę uczniów-misjonarzy. Będzie czas na przeżycie szczególnych chwil z osobami z naszej parafii, jak i spotkań między różnymi parafiami, by podzielić się wzajemnie naszymi doświadczeniami misyjnymi.

Francja :

Angers , Bordeaux, Chambéry, Chartres, Levallois, Lyon, Marseille, Paris, Reims, Sophia, Ville-fontaine, Vincennes, Saujon

Inne kraje :

Allemagne, Brésil, Grande Bretagne, Martinique, Pologne