Po studiach nauk politycznych, François Michon wstępuje do Wspólnoty Chemin Neuf, gdzie staję się księdzem. Po zakończeniu funkcji odpowiedzialnego Wspólnoty we Francji, wyjeżdża do Republiki Demokratycznej Kongo, gdzie spędza 10 lat, by zakładać tam Wspólnotę w jej powołaniu do pracy z dziećmi z ulic. Od lata 2016r., jest przełożonym generalnym Wspólnoty Chemin Neuf.