CZAS DLA DUCHA

Poranny
Cud

Modlitwa
osobista

Codzienna
Eucharystia


Adoracja

Czas
pojednania

Rozmowy
duchowe

Wieczory
uwielbienia


Fraternie

Czas
na ciszę

Wieczór
uwielbienia


Spowiedź