Be the Church jest Międzynarodowym Festiwalem parafii powierzonych Wspólnocie Chemin Neuf. Wyjątkowy tydzień na to, by przyjąć razem nowość Ducha Świętego w każdej z naszych parafii i tworzyć wielką rodzinę uczniów-misjonarzy.