Gustavo i jego żona Mariana spotkali się w ruchu odnowy charyzmatycznej w jednej z parafii w Brazylii. Rodzice trójki dzieci i członkowie wspólnoty Chemin Neuf. Zafascynowani ewangelizacją i zawsze poszukujący nowych sposobów głoszenia miłości Boga.

Warsztat : Jedna godzina, aby dać się przemienić przez Ducha Świętego