Swoją karierę rozpoczął w Banku Światowym, następnie w Ministerstwie Wyposażenia i firmie Mc Kinseys Company w gabinecie ministerialnym, kolejno został mianowany Dyrektorem Generalnym Modernizacji Państwa (2007-2012). Pod koniec 2012 roku założył firmę Thomas More Patners, której celem jest katalizowanie przywództwa liderów i ich zespołów w zakresie trwałych transformacji. Do tej pory z tej praktyki skorzystało ponad 1800 osób o 23 różnych narodowościach, w 11 krajach.